Vitamin G(reen)

The call for an integral sustainably designed outdoor space with more biodiversity is getting louder and louder. The application of sustainable plants, materials and products is part of making urban living areas more sustainable in the future.

GREEN

  1. Converts CO² into O²
  2. Filters fine dust
  3. Prevents urban heating
  4. Prevents dehydration
  5. Increases biodiversity
  6. Has a positive effect on our health
  7. Dampens noise
  8. Increases the value of our heritage
  9. Promotes social cohesion in neighbourhoods, with parks as places to meet and relax

Miljö och hållbarhet

Hållbarhet har alltid varit en viktig aspekt för Verver Export. En del av våra blomsterlöksblandningar är fleråriga. Att maskinplantera är alltid en investering på 3 till 12 år men leder garanterat till mindre personal, mindre underhåll och en ökad biologisk mångfald. Vårt kreativa team fokuserar på framtiden och därmed också på hållbarhet.

Naturaliserande blomsterlökar är särdeles hållbara: man planterar dem en gång och sedan sköter vinden och insekterna resten av (föröknings)jobbet. Vi har tagit fram en särskild katalog för denna speciella kategori av vårblommande blomsterlök: Naturally Special.

Ur hållbarhetsperspektiv har Verver Export utvecklat olika koncept för naturalisering av blomsterlök i kombination med fleråriga frön. Fråga din lokala återförsäljare eller representant om möjligheterna!

Det finns också koncept där blomsterlök kombineras med perenner i syfte att skapa hållbara, robusta och färgglada rabatter: ”Tram Robuste” och ”Tram Vivas”.

Ekologisk blomsterlök

Direktiven för ekologisk produktion består av europeisk lagstiftning, nederländsk lagstiftning och SKAL:s regelverk. Kärnan i lagstiftningen är att ekologisk produktion och märkning ska uppfylla specifika krav och att övervakning sker.

I Nederländerna utförs denna övervakning av SKAL. Vår ekologiska blomsterlök produceras av odlare som är registrerade som SKAL-odlare och har rätt att använda EKO-kvalitetsmärkning.

Miljön

Vår produktion styrs av ”Produktion och miljö”-avtalet mellan de nederländska blomsterlökproducenterna och myndigheterna. Syftet med avtalet är att minska användningen av bekämpningsmedel och att skydda miljön inom produktionsområdena. På så sätt ökar man livsmiljön för flora och fauna.

På vår produktionsanläggning arbetar vi med att utveckla nya tekniker som möjliggör hållbarare verksamhet. Vi köper till exempel all vår el från gröna producenter. Vårt företag källsorterar sina avfallsprodukter. Vi komposterar till och med allt organiskt avfall för att återanvända det i blomsterlöksodlingen.

Förpackningar

Tillverkaren av de svarta backarna och Netlon-påsarna som Verver Export använder för att packa sina lökar i har en giltig ”Der Grüne Punkt”-licens, vilket innebär att de uppfyller kraven i ”Der Grüne Punkt”-direktivet. Företaget är också ISO 9001-certifierat. Verver Export erbjuder också sina kunder att ta tillbaka alla förpackningar efter användningen.

Socialt ansvar

Verver Export engagerar sig också socialt och har som mål att varje år skänka en del av intäkterna från vår outlet till ett välgörande ändamål med socialt inslag. Exempel på organisationer som vi sponsrar: Villa Joep, Stichting Hondenzorg en Welzijn, Het Vergeten Kind, De Gouden Dagen, Floating Doctors, The Style Foundation, Tim & Kim Village.

Regelbundet sponsrar vi också lokala (idrotts)klubbar och initiativ, ofta i form av blomsterlökar eller kläder. Trots att fokus ligger på export, tycker vi att det är viktigt att knyta an till lokalbefolkningen och lokala offentliga grönområden. Vi står bland annat för (halvsponsrade) testplanteringar, som tas emot med stor entusiasm.

Sedan september 2020 har vi också sponsrat kläder och skor åt Sigrid Reschke. Sedan tre år tillbaka går hon, helt frivilligt, minst tre rundor i veckan genom olika stadsdelar i Heerhugowaard för att plocka skräp. Verver Export stödjer gärna goda initiativ, inklusive Sigrids osjälviska engagemang för offentlig grönska i Heerhugowaard-området.