Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Grönskans många fördelar

I samarbete med United Bank of Carbon och Sustainable Cities Group vid Leeds universitet har forskarna på LEAF-science sammanställt en rapport där de visar de senaste forskningsresultaten om fördelarna med mer grönska i städer.

År 2014 bodde 54 % av världens befolkning i städer och det förväntas ha ökat till 70 % till mitten av århundrandet. Två tredjedelar av världens städer ska alltså ännu inredas och forskarna vid LEAF vill ta tillfället i akt och skapa hållbara, gröna och hälsosamma städer.

Urban Green

I rapporten framhävs att grönska i städer såsom trädgårdar, stadsparker och dungar erbjuder en mängd olika fördelar för människorna som bor och arbetar där. Dessutom är grönskan en boplats för många olika djur. Grönska hjälper också stadsbornas allmänna hälsa genom att förbättra fysisk hälsa och minska risken för depressioner.

Gröna platser skapar även bättre luftkvalitet och kan begränsa en värmeböljas omfattning. En annan fördel är att grönskan tar upp koldioxid, som är en viktig åtgärd mot klimatförändring. Sist men inte minst minskar grönska översvämningsrisken genom dess förmåga att ta upp regnvatten.
Vi på Verver Export hjälper gärna till med att skapa grönare offentliga platser i just din stad!

Källa till texten och bilden: De Groene Stad