Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Projekt inom grön infrastruktur

Europeiska kommissionen stöder projekt inom grön infrastruktur
Klimatförändringen är ett av de viktigaste policyområdena för EU-kommissionen och främjandet av grön infrastruktur ses som ett viktigt bidrag inom det området.

Strahil Christov på EU-kommissionens miljöavdelning framhäver vikten som kommissionen lägger på grön infrastruktur. Han förklarade hur grön infrastruktur spelar en roll för flera av EU-kommissionens viktigaste målsättningar, bland annat inom hållbar utveckling och sysselsättning, glesbygdsutveckling, förhindrande och bekämpning av katastrofer, lantbruk-och skogsbruksfrågor och övriga miljöfrågor.

EU:s strategier inom grön infrastruktur består av fyra huvudmål, anger Christov:

- Att främja grön infrastruktur inom EU:s viktigaste områden
- Stödja projekt inom grön infrastruktur på EU-nivå
- Öka möjligheterna att få bidrag till projekt inom grön infrastruktur
- Informera om grön infrastruktur och främja innovation inom området

Denna strategi kan vi förstås bara hålla med om! Detta innebär större satsningar och mer utrymme för grönska i städer, vilket så klart är helt enligt vår filosofi!