Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Vattenskyddande dikestak

Det blir allt vanligare att gator, torg, trafiktunnlar och hus översvämmas efter intensivt regn. Eftersom de flesta ytor i städer är gjorda av sten har kloakerna inte alltid kapaciteten att bearbeta allt vatten när det har regnat mycket.

Några lösningar till detta problem är att odla mer grönska i städer och att skapa gator som släpper igenom vattnet lättare. Det anses även allt viktigare att ha växt-tak med mycket grönska på.

Växt-tak fångar upp regnvattnet mycket bättre genom att det gradvis forslar bort vattnet. En ännu bättre lösning är ett så kallat ”dikestak” (Het Polderdak®). Dikestaket är ett växt-tak som har ökad kapacitet för att fånga upp och lagra regnvatten. Dikestaket skapas genom att bygga ett dike på det befintliga taket. Desto högre diket är desto mer vatten kan lagras på taket. Med hjälp av dikets klaffar kan vattenmängden dräneras manuellt. Slussarna kan även styras automatiskt genom åtskilliga paramentrar, så som vattenhöjden på taket eller förväntad nederbörd den kommande dagen.

Ett växt-tak ingår automatiskt i ett Het Polderdak® , men undantag kan göras efter önskan. Solpaneler kan till exempel läggas till. Het Polderdak® kan tjäna som en trädgård på taket där man kan gå omkring och det kan även inredas som köksträdgård. Het Polderdak® kan bli en viktig del av vattenhanteringen inom en kommun.

För ytterligare information gå till ”polderdak.nl”