Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Binda samman och variera för ökad biologisk mångfald

Binda samman och variera

Två centrala teman när det gäller att formge, bygga och inreda nya bostadsområden och samtidigt ta hänsyn till naturen. Varierad grönska i innerstäderna, som binds samman med lummiga förorter, landsbygd eller andra gröna ”hotspots”, leder till ökad biologisk mångfald.

Variation leder till balans

Långsträckta rabatter samt alléer av buskar och träd kan binda samman parker, grönområden och rabatter med varandra. Dessa sammanfogade gröna ytor kan anläggas direkt från början, men man kan också utnyttja befintliga element som dikesrenar, naturliga strandkanter, järnvägsvallar, dammar och breda vägrenar. När grönområden binds samman blir det inte bara lättare för djur att förflytta sig, utan det ger också mervärde åt invånarna.

- Från grovt gräs till blommande vägrenar
Ett stråk med blommande gräs bidrar till mer nyttig föda åt bin. Även andra typer av insekter och små ryggradsdjur har nytta av naturliga, blommande grönstråk. Om de blomstrande stråken av gräs klipps med omsorg, enligt en ny metod, minskar dessutom dödligheten av olika fåglar och smådjur. Ett blommande stråk eller vägren leder till ett färgstarkt skådespel från tidig vår till sen sommar.

- Nyttig grönska
Häckar, buskar och andra perenner leder till grönska året om och ger dessutom mat och skydd åt fåglar och fladdermöss. Sådana gröna element återfinns i alla planer och kan enkelt användas för att skapa mer naturlig grönska på gator, i kvarter, områden eller städer. De utgör också en bra bas för att binda samman grönområden.

- Idyll
Runt och i närheten av bostäder eller byggnader kan också diverse gemensamma anläggningar skapas. Till exempel ”Idyll” en blomsterfylld äng för bin och fjärilar (och människor). Det gäller här något större områden på 0,5 - 2 hektar, som planteras med regionala och inhemska växtarter som passar bin och fjärilar. Vanligtvis är en ”Idyll” fritt tillgänglig för invånarna.

Mer variation begränsar olägenhet

Brist på variation får landskapet ur balans. Det gör att vissa arter får chansen att utveckla sig väl och andra inte. Det leder ofta till olägenheter, till exempel getingar eller skadeinsekter. Ju mer variation i vägrenen, i kvarteret, parken eller naturområdet, desto mer motståndskraft.