Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Maskinplantering: handlingsplan

Handlingsplan

Man kan maskinplantera blomsterlök i gräsmattor och/eller öppen mark. Maskinen skär skåror i gräsmattan som sedan lyfts upp och lökarna släpps ner under gräset med hjälp av en så kallad ”planteringsfot”. Sedan läggs gräset försiktigt tillbaks igen och trycks till.

Maskinen kan ställas in efter hur många lökar per m2 man vill plantera, och hur djupt. Varje blomsterlöksblandning har sin egen inställning. Jordmånen är förstås också en avgörande faktor när det gäller maskinplantering. Våra erfarna och kunniga rådgivare och planterare ser till att bästa möjliga resultat uppnås.

   

Ditt planteringsprojekt

A. Planering & plats

När du planerar och beräknar ditt planteringsprojekt är det viktigt att ta hänsyn till ett par faktorer:

- Planteringsplatsen (finns det t.ex. trädrötter i vägen, hur är jordmånen och hur ofta klipps ytan på våren?)
- Indelning (i rader eller utspritt över större ytor)
- Utstrålning (naturligt vild eller stram)
- Val av blomsterlöksblandning (observera de olika blandningarnas specifika egenskaper)

B. Maskiner

Utvecklingen av Verver Exports planteringsmaskiner har gått fort. Vi har konstruerat flera nya maskiner för olika produkter och tillämpningar*. I den här katalogen anger vi, vid varje blomsterlöksblandning, vilken maskin som kan användas.

- Planteringsmaskin 100 cm: planterar blomsterlök i 1 meter breda stråk. Passar till stråk längs vägkanter och i parker eller till plantering av större ytor.

- Planteringsmaskin 50 cm: planterar blomsterlök i 0,5 meter breda stråk. Passar smala vägkanter. Eller om du vill skapa långa rader med blomsterlök, men inte har så stor budget.

- City Planter: planterar blomsterlök i 0,5 meter breda stråk. På den här maskinen har planteringsfoten placerats på sidan av maskinen. Passar ytor där du vill plantera från träd till träd, från stolpe till stolpe eller bänk till bänk.

- Planteringsmaskin för vägslänter: den här maskinen kan plantera blomsterlökar på sluttningar med en maximal lutning på 30 - 35 grader. Maskinen är utrustad med larvfötter och en extra bred planteringsfot för en jämn fördelning av lökarna.

- Roto Planter: den här maskinen planterar 1 meter breda stråk och kan i en och samma omgång fräsa jorden, plantera löken och platta till ytan. Speciellt lämplig för tunga jordar. Används till vår- och sommarblommande lökar.

- Dahlia Planter: en dubbel City Planter som planterar dahlia i 2 rader. Knölarna placeras för hand i matningstratten. Den här planteringsmaskinen har ingen vals eller annan utjämningsutrustning, eftersom jorden ska hållas luftig. Kan inte användas till gräsmattor. Jorden måste först bearbetas.

*OBS: Inte alla maskiner finns tillgängliga överallt och/eller kan användas på alla platser på grund av varierande jordmån.

C. Förberedelser & plantering

Innan planteringen påbörjas måste ett par åtgärder vidtas:

-  Markera planteringsplatsen.
- Om det är mycket torrt på planteringsplatsen måste ytan vattnas ordentligt i förväg.
- Klipp gräset så kort som möjligt.
- Se till att minst 1 person från orten finns på plats för att övervaka arbetet samt transportera blomsterlöken till planteringsplatsen. Vi levererar blomsterlöken i förväg till dig.
- Vid idealiska förhållanden placeras gräset tillbaka på ett prydligt sätt. Vid sämre förhållanden (starkt gräs, mycket regn) kan du behöva återställa gräset något efter planteringen.

D. Underhåll

När man planerar underhållet av maskinplanterad blomsterlök finns det två saker man måste tänka på:
- Klippning: informera ditt klippteam att de inte får klippa de maskinplanterade ytorna förrän bladen på lökväxterna har gulnat.
- Gödning: för rik blomning bör man gödsla med ett organiskt gödningsmedel med låg kvävehalt och högre kaliumhalt. Gödningsmedlet sprids ut när lökarna börja titta upp ovanför jorden.