Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Biologisk mångfald: gör något nu!

De flesta stadscentra består av en blandning av bostadsområden, kontor, affärer och grönområden. Många människor njuter av dessa grönområden och lär sig uppskatta biologisk mångfald. I städerna ligger naturen helt och hållet i händerna på stadsplanerare och parkarbetare som skapar och sköter grönområdena. Det är viktigt att de satsar på biologisk mångfald så att våra (urbana) naturområden kan frodas och befolkningen, nu och i framtiden, kan fortsätta njuta av naturen och dess hälsosamma effekter. Låt oss engagera oss!

 

Agera för ökad biologisk mångfald

Alla måste vi engagera oss genom att använda marken på ett smart sätt; förtäta stadskärnorna och skapa utrymme för barn (och vuxna) att lära känna naturen. Det kan vi göra genom att konstruera byggnader som har mindre effekt på naturen samt sköta grönområdena på ett miljövänligt sätt. Vi kan agera som individ, företag eller organisation. Sätt i gång!

Tillsammans för biologisk mångfald

Verver Export har olika växtkoncept som kan tillämpas tillsammans med städer/kommuner, bostadsföreningar, koloniträdgårdar, skolor, församlingar eller företag. Vi kan alla göra något för att öka den biologiska mångfalden i våra bostadsområden.

1.       Näringsbanker för insekter

Plantera tidigt blommande blomsterlökar i rabatter och parker med hjälp av Verver Export och skapa på så sätt riktiga ”näringsbanker” med pollen och nektar åt massor av insekter. Ett idealiskt sätt för städer, kommuner, församlingar och företag att bidra till biologisk mångfald i (stads)miljön.

2.       Blomsterängar

Genom att använda blomsterlök kan du skapa blomsterängar som är attraktiva för bin. Sent blommande blomsterlök är en bra näringskälla för bl.a. fjärilar. Att skapa och sköta en blomsteräng låter sig utmärkt kombineras med en plantering av blomsterlök. En perfekt lösning för städer, kommuner och landskapsarkitekter.

3.       BeeWise-paket

Speciellt för skolor och föreningar har vi skapat ett litet paket med blomsterlök som lockar insekter. Paketen kan användas vid speciella evenemang, för att uppmärksamma temat, eller kanske för att samla in donationer. Perfekt för skolor och föreningar - eller för företag som har något att fira, ett jubileum till exempel.