Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Testodlingar för bästa möjliga rådgivning

Lyssna och utveckla

Genom att testodla blomsterlök på olika ställen i Europa har Verver Export en bra bas för nya sorter och tillämpningar och man kan på så sätt ge skräddarsydda råd till kunderna. I Frankrike, Sverige, Tyskland och Nederländerna har Verver Export testodlingar, men vi utför också tester hos våra vanliga, lojala kunder.

Bästa möjliga råd

”Vi vill ge våra kunder bästa möjliga råd om våra produkter och koncept. Inte bara om kvaliteten, utan också om hur man väljer rätt produkt på rätt plats,” berättar Tijmen Verver. Information om härdighet, flerårig blomning eller hur väl en sort lämpar sig för förvildning är uppgifter som vi inte får från våra odlare. En odlare planterar och skördar varje år och har bara koll på aspekter som resistens mot sjukdomar och reproduktionsfaktorn på odlingen. Ibland kan vi ”översätta” dessa uppgifter till praktiska tips åt kunderna, men inte alltid.

Verver Exports direktör gör därför allt han kan för att leverera hög kvalitet och goda råd. Företagets grundprincip är ju: ”Tillsammans skapar vi färgglada, hållbara grönområden.” ”Vi måste fortsätta utvecklas”, tillägger Tijmen, ”det handlar om mer än att bara att ta upp nya sorter i katalogen”.

   

Testodlingar

Verver Export har flera olika testodlingar i Europa. Här undersöker man inte bara växternas utseende, utan framförallt hur väl de presterar i olika jordmån och i olika (kust- eller kontinentala) klimat. Man undersöker också om de är vinterhärdiga, tål torka samt hur hållbara de är (flerårig blomning/förvildning). Anläggningarna fokuserar ofta på specifika punkter. I Sverige till exempel testas framförallt härdighet, samt hur väl fröer kan tillämpas på blomsterängar under en kort blomningssäsong. I Tyskland testas mångårig blomning och resistens mot torka. I Frankrike testar man också resistens mot torka samt vinterhärdighet av specifika sommarkoncept. Sammanfattningsvis: många tester och många resultat som måste bearbetas.

En av våra mångåriga studier är att undersöka hur blomsterlök som planterats i gräs beter sig under lång tid. Det är viktigt att veta hur olika sorter förökar sig när de har planterats i gräs i olika jordmån. Verver Export har utfört dessa tester i över 10 år nu, och varje år lägger vi till nya kultivarer som tas upp i katalogen för enskilda sorter. Efter 3-5 år kan man presentera en bedömning. ”Lämplig" eller "olämplig" för blandningar som sätts med planteringsmaskin under gräs. Eller ”speciellt lämplig” när sorten sprider sig mycket bra och kan tas med i ”The Naturals”-katalogen.

Kreativt team

”För att effektivt kunna omvandla testresultat till försäljning, och för att kunna hitta på och utveckla nya planteringskoncept, behöver man kunnig personal med olika specialiteter. Jag har hittat kompetenta personer som tillsammans utgör Verver Exports ”kreativa team”, berättar Tijmen Verver. ”Planteringskoncept och nya kombinationer utvecklas i första hand av Jacqueline van der Kloet och Josie Laferte, men själv tycker jag också om att hitta på nya blandningar av blomsterlök”, säger Tijmen med ett skratt. ”Monique Samson och Miek Stap ansvarar för att dokumentera och analysera testresultat och omvandla dem till en försäljningsplan. Det räcker inte med att ha information, man måste kunna göra något vettigt med uppgifterna också”.

Lyssna och utveckla

Marknaden för utveckling av offentliga grönområden blomstrar. Lokala myndigheter ansvarar för budgetar och måste hålla sig till strikta deadlines, men ofta har de inte tillräckligt med kunnig personal för att kunna satsa på biologisk mångfald och hållbara grönområden. ”Vi måste framförallt lyssna på våra kunder,” säger Tijmen Verver. "Genom att lyssna ordentligt och förstå problemen, kan vi med våra produkter utveckla nya koncept som uppfyller specifika behov i olika delar av Europa.”

Det kreativa teamet och vår tekniska personal håller på att utveckla nya sätt att förenkla livet för kunder som inte har möjlighet att själva sköta stora planteringar. Vi presenterar nyheter inom koncepten som bidrar till större biologisk mångfald, men även koncept som hänger samman med (nya) typiska klimatproblem såsom torka eller stora mängder nederbörd på kort tid. Vi tänker på allt. Men inte bara tänker. Många nya idéer testas för närvarande i praktiken, för utan tester – inga nya koncept.