Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Klimatförändringar & blomsterlök

Klimatförändringar

Klimatförändringar. Växthuseffekten. Den globala uppvärmningen till följd av utsläpp av växthusgaser, leder i allt högre grad till extrema väderförhållanden. Förra året kunde holländarna åka skridskor på kanalerna i början av mars, men i år har våren redan börjat. Naturligtvis har detta konsekvenser för blomsterlöksbranschen, både för odlare och slutanvändare. Vi kan anpassa oss till klimatförändringarna genom att använda blomsterlök med olika blomningsperioder, olika krav på kyla och andra (mer "extrema") förhållanden. Dessa förändringar leder i sin tur till andra behov när de används i offentliga grönområden, vilket också innebär att efterfrågan från Verver Export och våra producenter varierar. Verver Export anpassar i första hand efterfrågan efter nya anläggningskoncept.

Vital odling 2030

I blomsterlöksbranschen nya vision ”Vital odling” hanterar sektorn dessa utmaningar genom att tillämpa hållbarhet, teknisk utveckling och biologisk mångfald.
På grund av klimatförändringarna utsätts odlingen av lökväxter för allt större risker. Tillverkarna står inför tuffa utmaningar; ett extremt klimat, översvämningar, torka och högre salthalter. Det är i branschens intresse, och dess ansvar, att bidra till att uppnå de klimatmål som ställts upp i Europa och Nederländerna enligt visionen ”Vital Odling 2030”.

Noll energianvändning

Ett sätt att bidra till detta mål är anpassningar inom energiområdet. Branschen har fastställt ett mål: noll energianvändning 2030. I visionen ges ett antal exempel på hur vi kan arbeta mot detta mål, till exempel utveckling av nya tekniker som utnyttjar sommarvärmen vid torkning och lagring av blomsterlökar; utveckling av innovativa tekniker för torkning och förvaring av blomsterlök som minskar energiförbrukningen; anslutning till "smarta nät" (intelligenta elnät) i de områden där odlare kan samarbeta med andra energiförbrukare för smartare energihantering.

Förvalta jorden väl

Att sköta jorden väl spelar också en viktig roll. Exempel på tillämpningar för att uppnå detta mål är biologiska bekämpningsmedel och utveckling av förebyggande system och larm, så att skadekontroll blir mycket mer riktad.

Källa: Duurzaam Bedrijfsleven (Medlemstidning för hållbara företag)