Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

City Tree - en mur av rengörande mossa

City Tree - en mur av rengörande mossa

Föroreningar i städerna (luftföroreningar) är ett problem för många städer i världen. Allt fler människor flyttar till städerna och antalet aktiviteter ökar, vilket leder till försämrad luftkvalitet.

Tanken är att tillfälligt ge tillbaka försummade grönområden från naturen för att höja den biologiska mångfalden och växtligheten i staden och dess omgivningar, och på så sätt även luftkvaliteten i staden.

City Tree - så fungerar det

Konstruktionen (4 meter hög, 3 meter bred och 1 meter djup) fungerar som ett smart biologiskt filter och inkluderar dessutom en fin bänk som man kan sitta på. Installationen är helt självförsörjande: Den producerar elektricitet med hjälp av solpaneler, och vattnet som samlas upp av City Tree fördelas under mossan via bevattningskanaler.

Namnet City Tree är inte det bästa valet, då det faktiskt inte handlar om träd, utan olika slags mossor som har staplats och packats tätt intill varandra. Mossan suger upp koldioxid (CO2) från luften och omvandlar den till ren syre. Det tyska entreprenörsföretaget Green City Solutions berättar att det räcker med en enda installation för att filtrera samma mängd orenheter i luften som 275 träd. Det märks i första hand 50 meter runt installationen.

Amsterdam planterar åtta CityTrees

Under 2018 tänker Amsterdams kommun göra ett försök med åtta CityTrees. Försöket är en del av projektet ”Knowledge Mile Park”, ett initiativ mellan invånare, företagare, forskare, studerande och kommunen för att bland annat förbättra luftkvaliteten genom att plantera växter och arbeta med miljöskydd.

Källa: https://platform.groenkapitaal.nl/de-city-tree-een-reinigende-muur-van-mos/