Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Mobila gröna rum

Ekologi att hyra

Det europeiska projektet TURAS (Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability) har fokus  på hur städer kan skyddas mot global uppvärmning och miljöbelastning.

I Ludwigsburg har detta återspeglats i ett grönt rum. Ett lokalt initiativ som syftar till anpassning till globala klimatförändringar. Rummet har vertikal plantering och växttak som ger bättre miljö och frisk luft under heta dagar. För att visa resultatet i hela Europa har Helix Pflanzen GmbH byggt ett mobilt grönt rum som varit på turné i Europa fram till oktober 2016.

 

Väggar täckta med grönska, blommande och fruktbärande växter visar plantornas stora mångfald.
En spaljé med kiwiplantor ger en intensiv känsla av rumslighet och skugga. Jordgubbar och aromatiska örter lockar besökare till denna ovanliga viloplats.

De gröna väggarna ger skugga och fungerar som dammfilter, håller vatten och är livsmiljö för växter och djur. De ger också brusreducering och förångningskylning.

Från 2017 kan man hyra det mobila gröna rummet för evenemang med grön stadsutveckling, miljöfrämjande åtgärder eller global uppvärmning.

För mer information: http://bit.ly/2oWACAc
Källa: https://www.helix-pflanzen.de