Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Arkitekt skapar grön stadsdel i Bryssel

Det tidigare industriområdet, Thurn en Taxis, skall på ett hållbart sätt  förvandlats till bostäder, affärsdistrikt, park och mötessplats. Den belgiska arkitekten Vincent Callebaut har utvecklat en generalplan för området.

Enligt planen skall det gamla industriområdet, med en yta på 135.000 kvm, rymma tre bostadshus med träd och växter. Dessa vertikala "trädrum" är tänkta att bli 100 meter höga och skall i största möjliga utsträckning konstrueras med hållbar byggnadsteknik.

 

Ekologiskt och låg energiförbrukning
Dessutom blir det ett eko-campus med plats för arbete och avkoppling. Hållbart byggande kännetecknas av användning av trä som byggmaterial och ekologisk växtlighet som är avsedd att absorbera utsläppen av växthusgaser.

Arkitekten har integrerat en infrastruktur som syftar till produktion och lagring av hållbar energi samt ett område för urbant jordbruk. Därför utrustas byggnaderna med solpaneler, sol fasader och utrustning med låg energiförbrukning. För att uppnå en hållbar tillväxt i det urbana ramverket kommer man att satsa på odlingsmetoder som hydrokultur och vertiklal odling.

Sanering för projektet inleddes 2016. När projektet kan vara genomfört är ännu okänt.


Källa: duurzaambedrijfsleven.nl