Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Parker som luftkonditionering för städer

Hur mycket grönska behöver en stad?

Träd och gräsmattor fungerar som en miljövänlig form av luftkonditionering för en stad genom att de svalkar och renar luften. Brittiska forskare har nu lyckats fastställa hur mycket grönska som behövs för att göra en stad märkbart svalare.

Städer är värmeframkallande öar. Beroende på byggnadernas storlek och täthet kan temperaturen i en stad vara upp till nio grader högre än i en lantlig miljö. Därför behövs grönområden som till exempel stora stadsparker för att öka luftfuktigheten och sänka temperaturen. En ny studie visar att tillräckligt med grönska inte bara sänker temperaturen på plats utan även i närliggande områden.

  

Märkbar effekt från fotbollsplansstorlek och uppåt
Det är tyvärr inte möjligt att i efterhand skapa parker och grönområden i en stad i den utsträckningen man skulle vilja. Därför har Kieron Doick och hans kollegor på skogsforskningscentret i Farnham studerat effekterna av små grönområden i en storstad som London. Doick och hans kollegor ville ta reda på vilken typ av grönska som bäst kyler ner luften och i vilken storlek på växtlighet som räcker för att även kunna påverka områden utanför sin direkta omgivning.

Följande kom fram ur Doicks studie: Mycket riktigt lyckas grönområden i mindre storlekar än en fotbollsplan svalka ner stadshettan på ställen där de planterades. För att kunna påverka närliggande byggnader krävs dock att grönskan är mer omfattande än så. Bara grönområden större än en fotbollsplan kan uppnå en sådan effekt att de även märkbart kyler ner omgivningen. Slutsatsen forskarna kunde dra är att ju större grönområdet, desto större är den nedsvalkande effekten på omgivningen.

Ett nätverk av grönska kan kyla ner staden i sin helhet
Men vilken mängd grönska behövs för att minska värmen i en storstad som London? För att kunna påverka en stad i den storleken fann forskarna att man behöver ett nätverk av grönområden på tre till fem hektar vardera med 100 till 150 meters mellanrum.

Det innebär alltså att man måste upprätta ett grönområde i storleksordningen som ungefär fem fotbollsplaner för varje kvarter. Det är förstås otänkbart i ljuset av den nuvarande byggnadstätheten i de europeiska städerna. Det finns dock en tröst, och det är att undersökningen har visat att träd längs vägar och gator också bidrar till en avsevärd förbättring av klimatet i städer. Det räcker med enbart några träd längs en väg för att svalka sin direkta omgivning med ungefär tre grader på grund av att de erbjuder skugga och avdunstning, vilket i sin tur leder till en ökning av luftfuktigheten till upp till 10 %.

En blandning av träd och gräsmattor fungerar bäst
För att ett grönområde ska ha mest effekt på stadsklimatet spelar både storleken på grönområdet och typen av vegetation in. Ju grönare område, desto mer sänker den temperaturen. Antalet träd är viktigast för att öka effekten: Ju mer yta som är täckt med träd, desto större är den svalkande effekten. ”Både träd och gräsmattor spelar en viktig roll i att svalka städerna”, säger Doick. ”En kombination av dessa vore alltså optimalt.”

Forskarna anser att deras data hjälper stadsplanerare att sätta ramar för byggen av bostäder och arbetsplatser för att ta hänsyn till att temperaturen inte ska öka för mycket i framtiden. Det är enligt dem en viktig faktor för livskvaliteten och ett bra sätt att bekämpa klimatförändringarna.

Källa: Forest Reasearch, fackartikel: Urban Forestry and Urban Greening