Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Amsterdampakten: Städer ska få större inflytande i EU:s politik

nder ledning av den nederländska inrikesministern Ronald Plasterk fattades 30 maj beslut om att städer ska ha större inflytande i EU:s politik: Den s.k. Amsterdampakten.

Större inflytande över europeisk politik
Pakten ger europeiska städer en större roll i Europeiska bestämmelser, samt tillgång till finansiella medel och kunskapsutbyte. Föreskrifterna utgör Det europeiska stadsprogrammet.

Programmet består av 12 teman som är avgörande för utvecklingen av stadsområden. Realiseringen av dessa teman och formulering av förbättringsförslag sker i samråd med berörda stadsområden, EU kommissionen,  medlemmar i EU andra berörda aktörer som t.ex. stadsföreningar. 

  

Det europeiska programmet för städer
Humankapital, entreprenörskap och därmed ekonomisk tillväxt blir allt mer centrerad i städerna. Detsamma gäller frågor om livskvalitet. Städer växer samman och är anslutna till varandra i allt större utsträckning. Samtidigt är de, inte minst internationellt, i allt skarpare konkurrens med varandra.

Detta leder bland annat till ökade olikheter mellan regioner. Det tvingar städer även till att vara mer innovativa. EU tänker bemöta detta genom att stimulera utvecklingen i stadsområdena. Detta gynnar både medborgare i städer och omkringliggande landsbygdsområden och EUs internationella  konkurrenskraft.

Hållbar och inkluderande tillväxt
I Det europeiska stadsprogrammet är viktiga problem som råder i Europeiska stadsområden för första gången översatt till prioriterade teman. Dessa teman är avgörande för att kunna realisera hållbar och inkluderande tillväxt. Under loppet av första fasen tas det itu med frågor som luftkvalitet, fattigdom, migration och flyktingar, boende, lokal sysselsättning, cirkulär ekonomi, klimat och transportmöjligheter.

Källa: www.blikopnieuws.nl